MJERE SIGURNOSTI

OPĆENITO O PLINU

Ukapljeni naftni plin (UNP) je mješavina ukapljenih ugljikovodika (najčešće propana i butana) nastalih preradom nafte koji se pri korištenju pretvaraju u plinovito stanje.
Međunarodno se označava kraticom LPG, prema engleskom nazivu “Liquefied Petroleum Gas”.
Prednosti korištenja plinskih boca su laka prenosivost, jednostavno rukovanje i mogućnost ponovnog punjenja. Proizvode se kao boce punjenja 2, 3, 5, 10, 15 i 35 kg, ali sve je više onih od 7,5 kg koje se, uz one od 10 kg, najčešće koriste u kućanstvima.
Plin u bocama je jeftin i ekološki prihvatljiv izvor energije, lako ga se i brzo može nabaviti i prenijeti, a zauzima vrlo malo prostora. U daljnjem sadržaju saznajte ponešto o plinu u praksi.

DIJELOVI PLINSKE BOCE

1
3
5
6
2
4
Dijelovi plinske boce
(Odaberite broj za kojeg želite prikazati detalje)

BESPLATNA DOSTAVA PLINA

pon-pet 8:00-18:00   sub 8:00-16:00

Odaberite količinu


Podaci za dostavu


Dozvoljavam da Dundović plin d.o.o. na siguran način čuva i koristi moje osobne podatke za svrhu:

VELIČINE PLINSKIH BOCA I NAMJENA

Mjere sigurnosti

Za kućanstvo od 7,5 i 10 kg

Najviše se koriste boce s mješavinom propana i butana od 10 kg i to najčešće za pripremu hrane. Manje se koriste za zagrijavanje prostora i pripremu tople vode (zbog ograničenog kapaciteta plinske boce). Za grijanje terasa zimi najpraktičnije su grijače gljive koje su također spojene na plinsku bocu.

Za kampiranje od 2 do 5 kg (mini boce)

Zbog svoje lake prenosivosti i velike energije sadržane u malom volumenu, plinske boce od 2, 3 i 5 kg praktične su na izletima, kampiranju, u nautici, pri lovu, ribolovu i planinarenju. Prilikom izgaranja ne zagađuju okoliš, a primjena je brza i efikasna.

Za ugostitelje od 35 kg

Najjači i najpraktičniji izvor energije za mobilne obrte, poput pečeranja ili restorana su boce od 35 kg ili više spojenih boca.

ODRŽAVANJE, UPORABA I SKLADIŠTENJE

 • Crijevo mijenjati svake dvije godine
 • Regulator mijenjati svake tri godine
 • Popravke plinskih trošila povjeriti isključivo ovlaštenom servisu
 • Ne preporučuje se spajanje boce na plinsko trošilo bez regulatora tlaka protoka
 • Strogo je zabranjeno prilikom zamjene boce približavati se otvorenim plamenom ili upaljenim cigaretama
 • Po spajanju nove boce, obavezno obratiti pozornost na nepropusnost svih spojnih dijelova
 • Nakon korištenja, obavezno zatvoriti ventil na boci
 • Prostoriju redovito provjetravati
 • Čuvati od dohvata djece
 • Držati uspravno sa zatvorenim ventilom
 • Čuvati dalje od sunca ili povišenih temperatura (max. 40°C)
 • Prostoriju redovito provjetravati
 • Čuvati od dohvata djece